tažná zařízení

Zákon ukládá povinnost montovat tažné zařízení pouze v servisu, který je k montáži certifikován a je k odborné montáži proškolen. Náš servis je certifikovaným střediskem a zajišťuje odbornou montáž tažných zařízení.

Montáže tažných zařízení mohou provádět pouze odborné servisy certifikované pro montáž tažných zařízení. Takový servis vždy potvrdí provedenou montáž do záručního a typového listu tažného zařízení, který obdrží majitel vozu. Zařízení musí být po té přihlášeno na dopravním úřadu k zápisu do technického průkazu. To obnáší vyplnění malé žádosti o zápis a úhradu poplatku v řádech desítkách korun. Při přihlášení je magistrátem provedena kontrola, zda bylo tažné zařízení namontováno v odborném a certifikovaném servisu. Odbornou způsobilost naší společnosti pro montáž tažných zařízení si můžete ověřit na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR, kde je uveden seznam servisů způsobilých (certifikovaných) pro montáže tažných zařízení.

certifikace tažná zařízení