opravy brzdových systémů

Úkolem brzd je zajistit spolehlivé zpomalování vozidla, přibrzďování až do zastavení a  zabránění pohybu při parkování. Princip činnosti spočívá v tření rotující části a třecího, brzdného členu, čímž se kinetická energie mění v teplo. Z bezpečnostních důvodů jsou dnes výhradně používány dvouokruhové brzdové systémy. Pokud nastane porucha na jednom z nich, musí být možno druhým vozidlo zastavit.

Opravy brzdových systémů

Odborná diagnostika, servis a opravy brzd pro osobní, malé a střední užitkové automobily všech značek. Provádíme spolehlivě všechny úkony od kontroly stavu brzd přes výměnu brzdových destiček a kotoučů a brzdové kapaliny až po opravy ovládacích prvků brzdových systémů a elektronických asistentů (ABS, ESP aj.):

 • komunikace s řídící jednotkou

 • výměnu brzdových destiček či třmenů

 • výměnu brzdových kotoučů a bubnů

 • srovnání brzdné plochy brzdových kotoučů

 • vyčištění brzdových třmenů a jejich částí

 • výměnu jednotlivých komponentů brzd

 • odvzdušnění brzd

 • výměnu brzdového vedení

 • kontrolu a výměnu brzdové kapaliny

 • opravy ABS, ESP, ASR

 • proměření a výměna snímačů a akčních členů

 • přezkoušení brzd

Při běžné údržbě můžete provést kontrolu předních a zadních brzdových kotoučů, všech třecích segmentů, zadních brzdových bubnů a lanovodů ovládajících ruční brzdu.

Bez speciálních pomůcek nelze kontrolovat podtlakový posilovač brzd, protiblokovací systém ABS, hlavní brzdový válec a elektronické součásti brzdového systému.

Brzdové destičky

tloušťka třecího materiálu brzdových desziček: nesmí být tenčí než 2 mm, měřeno od kovové opěrné desky. Popraskaný, separovaný, spálený a vydrolený třecí materiál je důvodem pro výměnu brzdových destiček.

 

David Janakiev autoservis Drnholec, regionálně autoservis Mikulov