klikový hřídel

Provádíme kontrolu házivosti, proměření čepů a broušení na požadovaný rozměr.

Kliková hřídel ( zkráceně klikovka) je složena z krátkých, válcových čepů, navzájem pevně spojených rameny.

Čepy, umístěné v ose otáčení hřídele se nazývají klikové.

Čepy, které jsou vůči této ose vyoseny se nazývají ojniční.