správné užívání

Jak správně používat klimatizaci

Teplota v interieru vozu by neměla být odlišná více než 5°C oproti venkovní teplotě.

Vyšší rozdíly nejsou zdravé pro váš organismus a občas způsobují komplikace.

Po každé jízdě navíc z vozu odkapává pár minut tzv. kondenzát (kondenzovaná voda). Jedná se o žádoucí jev, nikoli o závadu.