nemrznoucí chladící

Nepodceňujte kvalitu chladící kapaliny ve Vašem vozidle !

Jak je důležité mít v automobilu v pořádku systém chlazení se jistě přesvědčila řada motoristů. Správně zvolená a naředěná chladící kapalina zabraňuje usazování koroze v chladících systémech, přehřívání motorů automobilů v letních obdobích a samozřejmě jejich zamrzání v období zimním. Především v období zimní sezóny je nutno věnovat tomuto systému zvýšenou pozornost.

Pokud řidič tuto skutečnost podcení může se velmi rychle zařadit do řady těch, které pak vídáme odstavené na krajnici silnice s bílým kouřem valícím se z motorového prostoru.

Nabízíme Vám nejen možnost kontroly stavu chladící kapaliny, ale současně v případě zjištění její nedostatečného množství, nebo naředění - její doplnění, nebo výměnu.

Popis služby

Zjistíme kvalitu chladící kapaliny a případně provedeme výměnu

Přednost služby

Vyměníme či doplníme Vám kapalinu takových parametrů, která je pro provoz Vašeho vozidla schválena.

Přínos pro zákazníka

Odborným doplněním provozních kapalin předcházíte neočekávaným poruchám Vašeho vozidla.

Poradíme Vám a provedeme kontrolu, případně i výměnu chladící kapaliny !