klimatizace

Klimatizace je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel.

Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří příjemné prostředí nejen v létě, ale v podstatě v průběhu celého roku.

Únik

Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený bezúdržbový systém, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média, jehož velikost se uvádí až 30% za 2 roky.

Běžná údržba

spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího prostředku a dalších operací, které jsou součástí automatického testu našich moderních servisních přístrojů.

Toto zařízení umožňuje odsát chladící prostředek a následně provést jeho recyklaci. Vlivem recyklace se také odloučí část oleje, který je v chladivu rozptýlen. Poté přístroj provede vakuaci a test těsnosti systému. Následně se klimatizace doplní chladícím prostředkem a novým olejem na výrobcem předepsané množství.

Kompresorový olej klimatizace

Další z častých závad klimatizačního okruhu je porucha kompresoru. Značný vliv na správný chod kompresoru má speciální vysoce viskosní olej.

Tento olej má velmi podobnou funkci jako olej v motoru vozidla a také svou životnost! Zajišťuje přimazávání kompresoru a tím jeho správný chod. Při kontrole a údržbě klimatizačního okruhu je dobré dbát i na výměnu tohoto oleje.

Při servisu klimatizace vozu doporučujeme provést odsátí zbytku starého oleje a naplnění nového, můžete tak předejít výdeji značného finančního obnosu za následnou opravu či výměnu "přidřeného" kompresoru.